Välkommen

ANPASSAT har utvecklat en webbaserad applikation för administration av föreningar. Från stora förbund med över hundra underföreningar uppdelande på olika nivåer. Till mindre enskilda föreningar på 20 till 80 medlemmar.

Följande begrepp finns i gruppapplikationen:

-förbund, -distrikt, -län, -förening, -medlem, -familjemedlemmar, -stödmedlem, -Organisationer -prenumerant, -tidningsprenumeration

-avier, -välkomstavi, -påminnelser, medlemsavgifter och prenumerationsavgifter. Inbetalningsavier, Betalningar.